Schuilhut De Wielewaal

Voor leden is de Wielewaal vrij toegankelijk. Er is een toilet gelegenheid en in de kleine pantry kan koffie of thee gezet worden. Buiten het gebouw is een fonteintje met stromend water.

Op de tafel in het gebouw ligt informatie van de inkoopcommissie.

Gereedschapschuur De Roerdomp

Naast de schuilhut staat een werkschuur. Deze is onderverdeeld in twee ruimtes. Een ruimte is de berging voor materialen die gebruikt worden tijdens de Algemene Werkzaamheden. De tweede ruimte is de berging voor gereedschappen die door de leden geleend kunnen worden. Aan het einde onder het afdak staan een aantal kruiwagens voor gebruik door de leden. De gereedschappen en kruiwagens moeten wel weer schoon en heel terug gebracht worden aan het einde van de dag.

Mededelingenbord

Tegenover het toegangshek treft u het mededelingenbord aan. Hier vindt u bestuursmededelingen, het overzicht voor de maandelijkse Algemene Werkzaamheden en meldingen van de diverse commissies. 

De composthoop

Op het complex is een centrale composthoop aanwezig. Deze kunt u gebruiken indien u geen eigen composthoop heeft.

Tuinafval dat goed composteert mag op de composthoop.

De volgende zaken dienen niet op de composthoop te belanden. Dit dient meegenomen te worden naar huis. Indien dit voor u niet mogelijk is, kunt u aan het bestuur vragen hoe te handelen.

* Ziek tuinafval 
* Wortels van koolstronken en aardappel(loof)

* Snoeihout gaat in de takkenwallen
* Overig niet composteerbaar afval, zoals lege flessen, oude tuin- stoelen, etc. 
* Kapot glas.