Algemeen

Zoals bij iedere vereniging hebben wij een bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 leden. Daarnaast hebben we een aantal commissies. Dit zijn de inkoopcommissie, de schouwcommissie, de bouwcommissie, de onderhoudscommissie, de kascontrole commissie, de activiteitencommissie en de redactie van de nieuwsbrief.

Als bestuur hopen wij dat ieder lid zich op een gegeven moment inzet voor de vereniging als lid van een bepaalde commissie of in een bestuursfunctie.

Statuten en reglementen

Wanneer u bij ons tuiniert bent u automatisch lid van onze vereniging. Het lidmaatschap brengt, behalve rechten ook plichten met zich mee. Deze rechten en plichten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn voor iedereen bindend. Zij staan omschreven in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Bouwreglement. Bij aangaan van het lidmaatschap ontvangt u deze stukken.
U kunt de statuten en reglementen hier ook downloaden.

Algemene Werkzaamheden

Een voorbeeld van die plichten is het verrichten van Algemene Werkzaamheden. Tussen maart en december worden deze werkzaamheden gedaan op de eerste zaterdag van de maand en op een aantal extra dagen. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn onderhoud paden en sloten, snoeien bomen en struiken. Eigenlijk alles wat onderhouden moet worden op het gezamenlijke gedeelte. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 9 en 12 uur ’s ochtends. U geeft u aan het begin van het seizoen op voor vier beurten verdeeld over het jaar. De exacte data vindt u op een jaarlijkse intekenlijst. De verdeling van deze vier beurten is als volgt, een in het voorjaar, een in de zomer en een in het najaar. Daarnaast mag u zelf een van de andere data kiezen voor de vierde beurt. Indien u niet kunt komen op de door u genoemde datum, dient u even af te melden bij de onderhoudscommissie en gelijk een nieuwe datum af te spreken. Wanneer u geen lijst inlevert, worden in overleg met de onderhoudscommissie de datums voor u aangewezen door het bestuur.

Nieuwsbrief

Als lid van onze vereniging ontvangt u onze Nieuwsbrief 'Even-Rust' met nieuws, mededelingen van het bestuur, tuintips, fotoalbums, interviews, berichten van de diverse commissies, een column en soms een leuk filmpje.

De nieuwsbrieven staan ook op de website maar zijn alleen via de login pagina voor leden te lezen.

Onderhouden van uw tuin

Wanneer u een tuin krijgt toegewezen, dient u deze te onderhouden. Als er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor dit niet helemaal goed gaat, verzoeken wij u contact met het bestuur op te nemen, zodat het in ieder geval op de hoogte is. Naast het onderhouden van uw tuin moet u ook rekening houden met een aantal zaken zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. Wij noemen er enkele:

* Hoge struiken/bomen of teelten dient u tenminste 75 cm. van de grens met de buren te houden om overlast te voorkomen.
* Het tegel- of schelpenpad waaraan uw tuin gelegen is, dient u schoon te houden over de helft die aan uw tuin ligt.
* U dient een minimaal 3-jarige teeltwissel toe te passen op uw tuin, zodat de kans op bodemziekte nihil wordt. Zie ook het jaarlijkse aardappelteeltplan.