Helaas zijn er geen tuinen vrij op dit moment. Als u lid wilt worden komt u op de wachtlijst.

Er zijn 2 soorten lidmaatschap, lid met tuin of lid zonder tuin. Zodra u een tuin toegewezen krijgt, wordt u lid met tuin. Als lid zonder tuin kunt u een tuinder helpen in zijn/haar tuin. Het voordeel hiervan is dat u een sleutel kunt krijgen van het complex en op de hoogte wordt gehouden. U kunt tegelijkertijd op de wachtlijst blijven staan en in aanmerking komen voor een eigen tuin. Als de tuinder die u helpt stopt met tuinieren heeft u ook de mogelijkheid die tuin over te nemen (na 3 jaar mee tuinieren).

Onderhouden van uw tuin

Wanneer u een tuin krijgt toegewezen, dient u deze te onderhouden. Naast het onderhouden van uw tuin moet u ook rekening houden met een aantal zaken zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. Dit reglement is erop gericht dat de tuinders geen hinder ondervinden van elkaar of van bodemziekten. Het huishoudelijk reglement is terug te vinden onder onze vereniging.

Algemene Werkzaamheden

Zodra u lid bent met tuin helpt u ook mee aan de Algemene Werkzaamheden. Tussen maart en december worden deze werkzaamheden gedaan op de eerste zaterdag van de maand en op een aantal extra dagen. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn onderhoud paden en sloten, snoeien bomen en struiken. Eigenlijk alles wat onderhouden moet worden op het gezamenlijke gedeelte.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 9 en 12 uur in de ochtend. U geeft u aan het begin van het seizoen op voor vier beurten verdeeld over het jaar. De exacte data vindt u op een jaarlijkse intekenlijst. De verdeling van deze vier beurten is als volgt, een in het voorjaar, een in de zomer en een in het najaar. Daarnaast mag u zelf een van de andere data kiezen voor de vierde beurt.

Kosten lidmaatschap MET TUIN 2024

Tuin € 0,72 per m2/ per jaar
Contributie ‘Nooit Rust’ € 30,45 per jaar
Contributie AVVN €33,00 per jaar
Borgsom sleutel (eenmalig) € 50,00 bij acceptatie tuin, direct te voldoen
Entreegeld (eenmalig) € 35,00 bij acceptatie tuin, direct te voldoen
Bij verlies van de sleutel is een nieuwe sleutel verkrijgbaar tegen een nieuwe borg van €50,-
Een extra sleutel is mogelijk bij betaling van een extra borg van €50,-
Bij einde lidmaatschap wordt na inlevering van de sleutel(s) de borg(en) teruggestort (tot 2015 €30,-. Vanaf 2016 was de sleutelborg €35,-. Per 2019 is dit €50,-)

Borg tuinen kleiner dan 50m2       25,00 euro
Borg tuinen van 50 tot en met 124 m2    75,00 euro
Borg tuinen 125 m2 tot en met 149m2 100,00 euro
Borg tuinen 150m2 tot en met 199m2     125,00 euro
Borg tuinen gelijk of groter dan 200m2  150,00 euro

NB: Bij einde lidmaatschap wordt na correcte oplevering van de tuin, de tuinborg teruggestort (tot 2016 waren alle borgen €75,-)

Kosten lidmaatschap zonder tuin 2024

Lidmaatschap ‘Nooit Rust‘ € 30,45 per jaar
Entreegeld (eenmalig) € 35,00
Lidmaatschap AVVN € 16,50 per jaar
Borgsom sleutel € 50,00 (terug bij inlevering sleutel)

Overige informatie

Bankrekeningnummer Volkstuindersvereniging “Nooit Rust”, NL16RABO0326352872

Inschrijfformulier

Als u zich wilt inschrijven, kunt u het formulier invullen op de contactpagina.