Onze vereniging is er voor iedereen die affiniteit heeft met tuinieren. Hierbij laten we graag ook anderen meegenieten van wat de volkstuinen te bieden hebben. Dit met respect voor de tuinders die veel tijd, energie en geld investeren in het optimaal gebruik van de grond.

Zo is woonzorg-centrum Houttuinen bijzonder lid. De activiteitenbegeleiders maken wandelingen met bewoners (1-op 1) over het complex. Lees meer.

Ook bieden hobby-tuinders (biologen van beroep) educatie aan op het complex van Nooit Rust. Lees meer.

Vereniging

Zoals iedere vereniging hebben ook wij een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 leden. Daarnaast hebben we een aantal commissies. Dit zijn de inkoopcommissie, de schouwcommissie, de bouwcommissie, de onderhoudscommissie, de kascontrole commissie, de activiteitencommissie en de redactie van de nieuwsbrief.

Het bestaansrecht van een vereniging is de vrijwillige inzet van de leden om alles draaiende te kunnen houden. Iedereen draagt zijn steentje bij!

Statuten en reglementen

Wanneer u bij ons tuiniert bent u automatisch lid van onze vereniging. Het lidmaatschap brengt, behalve rechten ook plichten met zich mee. Deze rechten en plichten zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en zijn voor iedereen bindend. Zij staan omschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bouwreglement. Bij aangaan van het lidmaatschap ontvangt u deze stukken.

Nieuwsbrief

Als lid van onze vereniging ontvangt u onze Nieuwsbrief ‘Even-Rust’ met nieuws, mededelingen van het bestuur, tuintips, fotoalbums, interviews, berichten van de diverse commissies, een column en soms een leuk filmpje.

De nieuwsbrieven staan ook op de website maar zijn alleen via de login pagina voor leden te lezen.

ALGEMENE VOORZIENINGEN

Schuilhut De Wielewaal

Voor leden is de Wielewaal vrij toegankelijk. Er is een toilet gelegenheid. In de kleine pantry kan koffie of thee gezet worden.

Op de tafel in het gebouw ligt informatie van de inkoopcommissie. Buiten het gebouw is een fonteintje met stromend water.


Gereedschapschuur De Roerdomp

Naast de schuilhut staat een werkschuur. Deze is onderverdeeld in twee ruimtes.

De eerste ruimte is de berging voor materialen die gebruikt worden tijdens de algemene werkzaamheden. De tweede ruimte is de berging voor gereedschappen die door de leden geleend kunnen worden.

Naast de werkschuur onder het afdak staan een aantal kruiwagens voor gebruik door de leden. De gereedschappen en kruiwagens moeten schoon en heel terug gebracht worden aan het einde van de dag.


Mededelingenbord

Tegenover het toegangshek treft u het mededelingenbord aan.

Hier vindt u bestuursmededelingen, het overzicht voor de maandelijkse algemene werkzaamheden en meldingen van de diverse commissies. 


De composthoop

Op het complex is een centrale composthoop aanwezig. Deze kunt u gebruiken indien u geen eigen composthoop heeft. Tuinafval dat goed composteert mag op de composthoop.

De volgende zaken dienen niet op de composthoop te belanden en moeten worden meegenomen naar huis.

  • Ziek tuinafval 
  • Wortels van koolstronken en alle delen van de aardappel (aardappels, schillen en loof)
  • Alle delen van tomaten en planten
  • Snoeihout gaat in de takkenwallen
  • Overig niet composteerbaar afval, zoals lege flessen, oude tuin- stoelen, kapot glas, bedrukt papier of karton etc.
  • Sterk verhoutte delen gaan in de takkenwallen